Groei voor organisaties 


Wil jij graag weten hoe je je personeel kunt behouden in een wervelende arbeidsmarkt als deze?
Wat je personeel nodig heeft?
Wat ieders kwaliteiten/valkuilen en groeicapaciteiten zijn zodat je tegemoet kunt komen aan hun behoeften? Om iedereen een werkplek te bieden die past bij de eigen kwaliteiten en behoeften?
Ben je op zoek naar een manier om meer draagkracht in het team te creëren? 

Eens iets anders dan de 'standaard leiderschapscursus'!? 

Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! 

 

Om aan teambuilding te kunnen werken moet ieder teamlid weten wij hij/zij is.

Als je niet weet hoe jij werkt, hoe kun je dan samenwerken?
Daarom is vast onderdeel en tevens het eerste onderdeel van mijn team coaching en groei-trajecten: ZELFKENNIS.
Enkele vragen die we onderzoeken en gaan beantwoorden zijn; Wie ben ik? Wat heb ik nodig? Wat doe ik? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Hoe communiceer ik?

Veel mensen denken dat ze weten wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Maar als we dan verder gaan kijken, dieper graven en letterlijk en figuurlijk een spiegel voorhouden komen er vele mooie inzichten. Soms ook pijnlijke en confronterende inzichten. Maar elk inzicht brengt groei.


Enkele opties die ik aanbied: 

 

Groeitraject/ teamcoaching

Gezamenlijk werken we aan zelfkennis, delen van kwaliteiten en leerpunten, bewustwording, communicatie en openheid.
Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van de Nine Star Ki methode.

Omdat deze methode (zonder dat elke medewerker uitgebreide vragenlijsten moet invullen) snel en eenvoudig helder maakt:
* wat de kwaliteiten en leerpunten van iemand zijn;
* waar je in een team tegenaan kunt lopen;
* waar de frictie zit;
* welke kwaliteiten je in een team mist;
* in welk team je ‘meerdere kapiteins op 1 schip’ hebt;
en zo nog veel meer... !

Het is erg dankbaar om te kunnen zien dat er binnen zo’n korte tijd begrip komt voor elkaar. Er inzicht komt in de behoefte van een ander. En men op een andere manier naar elkaar gaat kijken. Waardoor de kwaliteiten van één ieder ingezet kunnen worden op de juiste plek. 

Naast de Nine Star Ki methode maak ik gebruik van diverse andere coaching tools. 
Ik kijk vooral naar de behoefte van de medewerkers en de opdrachtgever. 
En maak n.a.v. de kennismaking en eerste bijeenkomst een eerlijk advies voor een vervolg. 
Exacte invulling wordt in overleg bepaald.

Ken je zelf training

Als je inzicht hebt in jezelf, je bewust bent van je kwaliteiten en valkuilen, kun je harder groeien.
Door eenvoudige inzichten help ik je je bewust te worden van patronen en deze daarmee te kunnen doorbreken. Zodat jij in je kracht kunt gaan staan en je kwaliteiten kunt gebruiken om te versterken wie je bent.

Zonder al die vragenlijsten in te vullen die je bij persoonlijkheidstesten e.d. krijgt, kan ik je helpen aan een beschrijving/samenvatting van je persoonlijkheid, je kwaliteiten, je valkuilen en je behoeften. Hoe jij in je kern bent en hoe je overkomt op anderen.

Als je inzicht hebt in jezelf, je bewust bent van je kwaliteiten en valkuilen, kun je verder groeien.

Het is mogelijk om deze ken jezelf training individueel te volgen of in kleine groepjes.

Tevens zal er o.a. het volgende aan bod komen:
*doelen/wensen en dromen
*ervaring met de organisatie
*privé-werk balans
*zelfkennis
*verwachtingen
*zelf te zetten stappen
*en onderwerpen te kiezen door opdrachtgever en/of deelnemer

Exacte invulling wordt in overleg bepaald.

Groei-dagen

2 of 3 (aaneengesloten) dagen inzetten op individuele en collectieve groei!
Er is bewust aandacht voor je fysieke lichaam, je emoties, mentale gezondheid en de verbinding met je collega’s en de organisatie.

Op een externe locatie is er een gevuld programma waarin o.a. de volgende thema’s aan bod komen:
*kennismaking
*doelen traject – organisatiedoelen/teamdoelen/individuele doelen
*teambuilding
*kwetsbaar opstellen – veiligheid/vertrouwen
*zelfkennis
*ontspanning

Deze dagen zijn inclusief of exclusief overnachting mogelijk.
Er kunnen losse data gepland of aaneensluitende data.
Advies is om minimaal 1 diner-moment samen te plannen.

Exacte invulling wordt in overleg bepaald.

Mentorschap/ individuele coaching

Er worden individuele afspraken gepland met Eline. Aantal afspraken wordt met opdrachtgever van te voren besproken.
In deze afspraak van 1,5 uur per keer zal er o.a. het volgende aan bod komen:
*doelen/wensen en dromen
*ervaring met de organisatie
*privé-werk balans
*zelfkennis
*verwachtingen
*zelf te zetten stappen
*en onderwerpen te kiezen door opdrachtgever en/of deelnemer

Exacte invulling wordt in overleg bepaald.

Team-dag

Een dag(deel) op een hele andere manier naar jezelf en je team/ collega's kijken! 
Wat zijn de kwaliteiten van jezelf en van de anderen? Waar zitten overeenkomsten? 
Welke behoeften zijn er? Inzicht in verschillende manieren van communiceren en waarom dat zo is. Wat is er fijn aan dit team? En wat mist er? 
Open en eerlijk kijken naar waar de 'frictie' zit en waarom. Vervolgens samen aan de slag met de tips om dit in de toekomst anders aan te pakken. 

Exacte invulling wordt in overleg bepaald.

Groeitraject op maat

Een voorbeeld van de indeling van een groei-traject ziet er als volgt uit:

 • Groei-dagen
  We starten, na een kennismaking, met 2 Groei-dagen.
  Op een externe locatie is er een gevuld programma waarin o.a. de volgende thema’s aan bod komen:

    *kennismaking
    *doelen traject – organisatiedoelen/teamdoelen/individuele doelen
    *teambuilding
    *kwetsbaar opstellen – veiligheid/vertrouwen
    *zelfkennis
    *ontspanning

Deze 2 dagen zijn mogelijk inclusief of exclusief overnachting.
Dringend advies is om minimaal 1 diner-moment samen te plannen.

Terugkoppeling

 • Na deze 2 dagen volgt er een afspraak met opdrachtgever om de doelen te analyseren en waar nodig bij te stellen.
 • 1 op 1 afspraken

  Vervolgens wordt er met alle deelnemers een individuele afspraak gepland met Eline.
  In deze afspraak van 1,5 uur zal er o.a. het volgende aan bod komen:
  *doelen/wensen en dromen
  *ervaring met de organisatie
  *privé-werk balans
  *zelfkennis
  *verwachtingen van het traject
 • Terugkoppeling
  Zonder het delen van privé-gegevens en exacte gesprekken zal ik een terugkoppeling geven wat er opvallend is, terugkerende onderwerpen/zorgen zijn etc.
 • Groepsbijeenkomsten
  In de groepsbijeenkomsten gaan we werken aan de gestelde doelen, zelfkennis en de autonomie van de deelnemers.
  Afhankelijk van de groepsgrootte en de gestelde doelen kunnen het aantal groepsbijeenkomsten in overleg bepaald worden.
  Advies is altijd minimaal 3 bijeenkomsten te plannen om ook te kunnen bouwen.
 • Groei-dag afsluiting
  Afronding traject
  Hoe kijken we terug
  Welke stappen zijn gezet
  Welke stappen moeten nog gezet?

 • Terugkoppeling
  Afsluitend eindrapport, advies organisatie.

Wil je graag meer informatie ontvangen? Of wil je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? 


Contact via: eline@elinestans.nl  of telefonisch: 06-1 355 366 1